Jaartraining

In 2017 is de jaartraining Focusing Bodywork opgericht. Het programma van 10 lesdagen wordt gegeven in Utrecht en is geschreven voor professionals die lichaamsgericht begeleiden. Het overstijgt daarmee het landelijk niveau 1-4. Na de jaartraining heb je toegang tot respectievelijk de opleiding Focusing begeleider (1 jaar) en trainer (1 jaar) en kun je worden voorgedragen voor een registratie als Focusing professional namens The International Focusing Institute.  Massage- en andere lichaamsgerichte therapeuten kunnen instromen in het 2e lesblok wanneer er een Basistraining van tenminste 5 dagen is gevolgd. Zie agenda voor een recente planning.

Focusing en aanraken

Aanraken bevordert het proces van naar binnen keren en Focusing leert een innerlijke relatie aan te gaan met wat er in ons leeft op een vriendelijke manier. Focusing in combinatie met aanraken bevordert de relatie tussen de persoon en zijn beleving via het lichaam. In alle gevallen kan een mens alleen maar contact maken en inzoomen op iets wat er innerlijk leeft door aanwezig te zijn. Voor veel van je cliënten zal Focusing geen natuurlijke leefwijze zijn. Stapsgewijs neem je hen mee om vaardigheden te leren die Focusing mogelijk maken. De afstemming in de begeleiding om wel/niet aan te raken en in welke fase van het proces luistert zeer nauw. Je krijgt handreikingen om in te gaan op non-verbale signalen. We doen oefeningen die lichaamsbewustzijn bevorderen en je leert om overgangen te vinden vanuit een gesprek naar focussende begeleiding. Ervaringen die je opdoet in je eigen praktijk koppel je terug naar de lesdag.

 

Sommige mensen focussen van nature zoals Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie, ontdekte toen hij onderzoek deed naar het effect van psychotherapie. In tegenwoordige tijd zien
we dit ook terug in de praktijk. Deze cliënten hebben baat bij jouw begeleiding in processen met een zekere complexiteit. Bijvoorbeeld een spontaan levendig deel, met een deel dat het in toom wil houden, en een gefrustreerd gevoel met als gevolg dat iemand geblokkeerd raakt. Focusing biedt handvatten (o.a. op het gebied van taalgebruik) om met alle delen in contact te blijven. De persoon wordt daarmee de ‘regisseur’ van zijn innerlijke wereld en dat vergroot zijn zelfvertrouwen en autonomie.

 

Deskundigheidsbevordering

In deze werkwijze staat de subjectieve beleving van de cliënt centraal. Dit maakt Focusing bij uitstek geschikt als behandelmethode voor professionals die lichaamsgericht en/of ervaringsgericht werken. We kunnen niet sneller dan het langzaamste proces. Focusing is een niet sturende persoonsgerichte benadering met een enigszins paradoxaal kenmerk in begeleiding. Je leert om het proces van de cliënt te volgen en alleen bevorderende interventies toe te passen of een suggestie aan te bieden wanneer het proces stokt. Deze vorm van begeleiden kan spanning teweeg brengen in jezelf en in relatie tot de hulpvraag van de cliënt, die zich tot jou heeft gewend om van zijn pijn, verdriet, angst of onverklaarde klachten af te komen. In de opleiding wordt aandacht besteed aan deze kritische beroepssituaties en therapeutische valkuilen. De scholing is hiermee ook van betekenis om je verder te ontwikkelen in je beroep.
 

Maak een afspraak om nader kennis te maken, het programma te bekijken en te verkennen of de training aansluit bij je motivatie en verlangen.