Eugene Gendlin

Focusing is ontdekt en beschreven door Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie, toen hij onderzocht waardoor sommige cliënten werkelijk baat hadden bij therapie en andere niet. Gendlin heeft zich sterk gemaakt om Focusing te integreren in alle cliëntgerichte therapie-vormen. Daarnaast benadrukt hij het belang van Focusing buiten de therapiekamer. Focusing is te gebruiken op alle levensgebieden, en niet alleen bij problemen!

Innerlijk luisteren

Focusing is leren opmerken en serieus nemen wat er in je leeft. Stil worden om te luisteren en erkenning te geven aan je innerlijke ervaring, is anders dan erover praten. Telkens contact maken met gevoelens brengt ook niet vanzelfsprekend een verandering teweeg. Focusing leert je een relatie aangaan met dat wat lichamelijk voelbaar is en gaat over iets in je leven. Een opverende kriebel in je buik of iets wat knijpt in je keel. Alles krijgt bestaansrecht.

In Focusing draait alles om de ‘Felt Sense’ door Gendlin beschreven als ‘het geheel van gevoelservaringen dat nog niet helemaal helder is’. Hij gaat ervan uit dat ieder organisme een ‘Living Forward Energy’ in zich heeft, d.w.z. levensenergie voor groei die geblokkeerd kan raken. Wanneer je op een vriendelijke en respectvolle wijze jezelf gezelschap houdt dan geef je ruimte aan innerlijke groei.

Luisteren met onvoorwaardelijke acceptatie.

In Focusing oefen je om te leren opmerken wat jouw aandacht vraagt en er niet over te oordelen. Benieuwd luisteren met onvoorwaardelijke acceptatie zoals je dat naar een vriend zou doen. Deze open luisterhouding bevordert het gevoel van innerlijke ruimte. Het is gebleken dat het aanleren van 'focustaal' hier behulpzaam bij is. Door als het ware in- en uit te zoomen bij een innerlijke ervaring blijft er contact mogelijk. De focusser kan zodoende ervaren dat er wat ruimte komt, wat lucht of ontspanning zelfs als het om gevoelens gaat die je liever niet had. Je leert je te verhouden tot wat er is en jij bent Zelf altijd meer dan dat ene gevoel, emotie, of ...die kritische stem... in jezelf.