Focusing

“Het lichaam heeft zelf een genezende kracht en slaat niet gewoonweg alleen maar oude gegevens op. Het gaat altijd om een bepaalde manier van leven, die op de een of andere manier onderbroken is. Het lichaam wil voortdurend deze oorspronkelijke manier van leven terugvinden. En als je dat een beetje de kans geeft, gebeurt dat ook. Dat is waar we werkelijk naar op zoek zijn: de energie en de manier van leven die er de hele tijd hadden moeten zijn, en niet de oorzaken waardoor het is blijven steken.” Eugene Gendlin

Wat is Focusing? Wat is de herkomst?

Innerlijk luisteren

Focusing is een holistische benadering om te leren omgaan met wat er in je leeft op de laag waar het stil wordt van binnen. Verstillen en nagaan met open aandacht hoe een probleem of situatie resoneert in je lichaam. Het kan gaan om een onopgeloste kwestie, een keuzevraag,onbestemd gevoel, dwingend patroon etc. Wanneer je op deze vriendelijke en respectvolle wijze jezelf gezelschap houdt dan geef je ruimte aan de innerlijke groei waar Eugene Gendlin in bovenstaande quote naar refereert. Hij noemt dit de “living forward energy”. Alles krijgt bestaansrecht. In Focusing oefen je om te leren opmerken wat jouw aandacht vraagt en er niet over te oordelen;

luisteren met onvoorwaardelijke acceptatie.

Mild zijn voor jezelf, niet identificeren met een emotie, je hart volgen, bij jezelf blijven. Het klinkt ongetwijfeld bekend maar hoe leer je dat? Ann Weiser Cornell en Barbara McGavinbij, bij wie ik o.a. trainingen volgde, hebben Focusing op een manier uitgewerkt waardoor het toegankelijk is om te leren.

Focusing werd ontdekt en beschreven door Eugene Gendlin in de jaren ’70 als methode die voortgekomen is als experiëntiële vorm vanuit de cliëntgerichte (Rogeriaanse) benadering. Het is gebleken een krachtige en effectieve manier te zijn die kan worden op allerlei terreinen.

Hoewel Focusing steeds meer door psychologen, counselors en therapeuten wordt ingezet, is het ook vooral een zelfhulpmethode voor persoonlijke ontwikkeling. Er is een wereldwijd netwerk van gecertificeerde begeleiders en trainers die zijn aangesloten bij The Focusing Institute. Het aanbod van EssenzaLeefstijl aan particulieren en professionals is beschreven bij trainingen en individuele begeleiding.


De betekenis van Focusing in mijn leven en werk kan ik niet in een zin beschrijven. Bovendien zegt tekst weinig over hoe het werkt. Ik neem de tijd om stil te zijn bij de betekenis van Focusing voor mij. Als het stil is gebeurt er dit; eerst merk ik mijn aanwezigheid, - "er is iemand thuis." Die iemand ben ik, dat weet ik ook wel. Maar die IK is aan het voelen en aftasten wat er NU gaande is en wat er in me opkomt. Ik voel ruimte en rust in mijn borst en dan komen de woorden; zacht, geruststellend, echt. Ik herhaal dit hardop en laat de woorden als het ware doorklinken. Zacht is het niet helemaal, verzachtend...dat klopt beter. Er hoort blijkbaar ook een beeld bij, - een dikke zachte deken. Een hele grote, die plaats biedt aan alle kwesties in mij. Een deken vol mededogen, ook voor gevoelens die ik liever niet had. Plaats genoeg, want het hoort allemaal bij mij. Een kritisch deel in mij vraagt zich af hoe deze beschrijving gaat overkomen. Ik begroet dat deel in mezelf wat zich zorgen maakt. Inmiddels weet ik dat een gevoelservaring niet statisch is maar dat er door aandacht weer nieuwe informatie komt. De sleutel ligt in de manier waarop ik ermee om ga. Dat geeft ruimte...

Mijn kennismaking met Focusing was in 2004 tijdens de opleiding Holos massagetherapie waar ik sinds 2010 docent Focusing ben. Ik geef les aan derdejaars studenten en verzorg de jaartraining Focusing Bodywork in het HolosHuis voor afgestudeerde ervarings- en lichaamsgericht therapeuten e.a. die professioneel praktiseren.

Esther Wijs