Focusing voor professionals

Zelf leren focussen is een belangrijk begin van wat je er uiteindelijk verder mee kan gaan doen in je werk. Na de basistraining of een gelijkwaardig gevolgde module kun je instromen in de vervolgtraining.

Aanbod:

  • Dag 1-3 Basistraining niveau 1 met voor professionals daarin de basisvaardigheden van begeleiden conform niveau 3. Alles rondom de Felt Sense staat centraal. Je leert samen een setting te creëren die Focusing comfortabel maakt en verrassend. Je leert je lijf erbij te betrekken en te volgen als een kompas.

  • Dag 4-6 Vervolgtraining waarin het focusproces zich verder kan verdiepen en waarin je leert omgaan met belemmeringen zoals een blokkade, overspoelende gevoelens of analyses. Je verfijnt de spiegelende taal met elkaar, stemt af wat de ingang kan zijn om te starten en begeleidt elkaar naar binnen. Er wordt uitgebreid geoefend met de complexiteiten van een innerlijk kritische stem en bijbehorende reactiegevoelens. In de afronding en tijdens de sessie leer je voorwaartse beweging op te merken met bijbehorende verschuiving in het lichaamsgevoel. Een individuele sessie is inbegrepen.

De voorwaarde om in te stromen in de vervolgtraining is het certificaat niveau 1 of gelijkwaardig en werkzaam in zorg, welzijn, onderwijs of overige sector waarbij sprake is van persoonlijke begeleiding.

  • Dag 7-10 is de pré-fase van de Focusing Begeleidersopleiding. In deze module ga je elementen van Focusing toepassen in je praktijk. Je krijgt nu te maken met focussend luisteren en begeleiden van onervaren focussers/cliënten. Je inspireert elkaar op de lesdag door het uitproberen van oefeningen en het geven van uitleg over Focusing. Je presentie van aanwezig zijn met open onvoorwaardelijke aandacht gaat zich verder verankeren. Je leert je eigen valkuilen beter kennen. Oefensessies onderling blijven continueren én je neemt een sessie op met een oefencliënt die we bespreken.

  • Informatie over de hoofdfase Begeleidersopleiding volgt dit najaar en zal starten in januari.

Bovenstaande uitleg is een korte samenvatting van de leerinhoud, de opbrengst en de werkwijze. Een uitgebreid lesprogramma is per mail op te vragen. Na lesdag 10 is het mogelijk om je te specialiseren tot Focusing professional door het volgen van de hoofdfase Begeleidersopleiding en desgewenst de trainersopleiding. Het volgen van dit gehele traject neemt ongeveer 3 jaar in beslag. Tussentijds is er advies en support in het volgen van jouw route en tempo.

De bijeenkomsten vinden plaats in Dordrecht en soms aanvullend online.

                                    Klik hier voor de actuele planning